Fulvio MARTUSCIELLO : Życiorys 

Wersja oryginalna : IT 

Życiorys (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posła)  
Ostatnia aktualizacja: 06/11/2015 

Kariera zawodowa 

 • 1993-1993 : Uprawnienia adwokata
 • 1994-1994 : Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym
 • 1993-1993 : Administracja publiczna, rządowa, współobrońca Banca d'Italia

Kariera polityczna 

Funkcje sprawowane w lokalnych organach samorządowych  
 • 1995-1999 : Przewodniczący regionalnej szkoły policji miejskiej
Funkcje sprawowane w regionalnych organach samorządowych  
 • 1995-1995 : Wybrany po raz pierwszy na radnego regionu Kampania
 • 2000-2000 : Ponownie wybrany na radnego regionu Kampania
 • 2005-2005 : Ponownie wybrany na radnego regionu Kampania z wynikiem 35 723 głosów, radny regionalny, który zgromadził największą liczbę głosów we Włoszech w systemie wyborów metodą pojedynczego głosu
 • 2010-2010 : Ponownie wybrany na radnego regionu Kampania
 • 1995-2000 : Sprawuje funkcje wiceprzewodniczącego regionalnej komisji turystyki, rolnictwa i sektorów produkcyjnych
 • 1999-2000 : Przewodniczący regionalnej komisji ds. reform
 • 2000-2000 : Wybrany na przewodniczącego komisji nadzoru nad aktami przyjmowanymi na poziomie regionu
 • 2005-2005 : Wybrany na kwestora rady regionalnej Kampanii
 • 05/2013-06/2014 : Wybrany na członka zarządu regionu
 • 07/2014-06/2015 : Pełni nieodpłatnie funkcję doradcy prezydenta regionu Kampania ds. działalności produkcyjnej i rozwoju gospodarczego
Funkcje sprawowane w instytucjach UE  
 • 2014-... : Wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego, wybrany na posła w okręgu wyborczym Włochy Południowe z wynikiem 89 501 głosów preferencyjnych
 • 2014-... : Poseł do PE Grupy Europejskiej Partii Ludowej (FI-PPE), przewodniczący Delegacji do spraw Stosunków z Izraelem (D-IL), członek Konferencji Przewodniczących Delegacji (CPDE), członek Komisji Kontroli Budżetowej (CONT), członek Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON), członek Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE), członek Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza (DMED); Zastępca członka Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) i Delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Kazachstan, UE–Kirgistan, UE–Uzbekistan i UE–Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią (DCAS)

Kontakt