Ulrike TREBESIUS : Strona główna 

Członkini 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Zastępstwo 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Kontakt