Isabella ADINOLFI : Strona główna 

Członkini 

Komisja Kultury i Edukacji 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Komisja Prawna 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

Kontakt