Joachim SCHUSTER : Strona główna 

Członek 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Ostatnie prace 

Kontakt