Stefan ECK : Strona główna 

Członek 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 
Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Ostatnie prace 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Programme for single market, competitiveness of enterprises, including small and medium-sized enterprises, and European statistics and repealing Regulations (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No 254/2014, (EU) No 258/2014, (EU) No 652/2014 and (EU) 2017/826 EN  
- ENVI_AD(2018)627841 -  
-
ENVI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt