Angel DZHAMBAZKI : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-była jugosłowiańska republika Macedonii 

Członek 

Komisja Kultury i Edukacji 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Komisja Prawna 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Ostatnie prace 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority EN  
- JURI_AD(2018)625406 -  
-
JURI 
Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Angel DZHAMBAZKI  
Angel DZHAMBAZKI 

Na stronie EP NEWSHUB

Kontakt