Bolesław G. PIECHA : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+) EN  
- ENVI_AD(2018)627836 -  
-
ENVI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt