Bolesław G. PIECHA : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Kontakt