Bolesław G. PIECHA : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019  
- ENVI_AD(2019)631843 -  
-
ENVI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) za rok budżetowy 2017  
- ENVI_AD(2019)627810 -  
-
ENVI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) za rok budżetowy 2017  
- ENVI_AD(2019)627702 -  
-
ENVI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt