Rikke-Louise KARLSSON : Strona główna 

Członkini 

Komisja Petycji 
Podkomisja Praw Człowieka 

Ostatnie prace 

Kontakt