Jadwiga WIŚNIEWSKA : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Członkini 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Zastępstwo 

Komisja Kultury i Edukacji 

Ostatnie prace 

Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Jadwiga WIŚNIEWSKA  
Jadwiga WIŚNIEWSKA 

Na stronie EP NEWSHUB

 • RT @MarekKuchcinski: Inwestycje, rozwój gospodarczy, wymiana kulturalna czy turystyka nie są możliwe bez sprawnego transportu. Kluczowym dla Europy Środkowej i Wschodniej szlakiem komunikacyjnym jest Via Carpatia licząca ponad 7700 km, w tym 633 km przez Polskę. Ta droga będzie generatorem rozwoju. https://t.co/s7QYRtLeT8 

  Opublikowane:  
  dnia twitter 
 • RT @prezydentpl: 16 lutego 2019 r. | Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Olszewskiego (1930-2019) https://t.co/jjwMtdIT0Q 

  Opublikowane:  
  dnia twitter 
 • RT @PremierRP: Premier @MorawieckiM: Panie premierze, obiecujemy odpowiedzieć na pytanie: "Czyja ma być Polska?" - Polska ma być wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. To jest dla nas największe zadanie, zobowiązanie, nasz cel. Tak nam dopomóż Bóg.

  Opublikowane:  
  dnia twitter 

Kontakt