Jørn DOHRMANN : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Ostatnie prace 

OPINION on the proposal for a Council decision on the agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part EN  
- AGRI_AD(2018)627628 -  
-
AGRI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part EN  
- AGRI_AD(2018)626968 -  
-
AGRI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt