Jørn DOHRMANN : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt