Dawid Bohdan JACKIEWICZ : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Wiceprzewodniczący 

  • 16-10-2014 / 15-11-2015 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Zastępstwo 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
  • 15-09-2014 / 15-11-2015 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie działań na rzecz zawarcia w Paryżu nowego międzynarodowego porozumienia w dziedzinie klimatu  
- ITRE_AD(2015)557327 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wpływu zmian na europejskim rynku wyposażenia obronnego na możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie  
- IMCO_AD(2015)549296 -  
-
IMCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 123, 128, 130b i 135

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 128 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe