Dawid Bohdan JACKIEWICZ

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

20

Dostęp MŚP do finansowania (debata)

28-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-28(19)

Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza (debata)

06-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-06(15)

Decyzja przyjęta 15 lipca 2015 r. w sprawie letniego pakietu energetycznego (debata)

16-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-16(14)

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

16-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-16(16)

Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych (debata)

09-07-2015 P8_CRE-REV(2015)07-09(10)

Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (debata)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(10)

Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (debata) (2)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(10)

Cyberataki na media - nowy poziom zagrożenia dla bezpieczeństwa cybernetycznego (debata)

27-05-2015 P8_CRE-REV(2015)05-27(12)

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

2

OPINIA w sprawie działań na rzecz zawarcia w Paryżu nowego międzynarodowego porozumienia w dziedzinie klimatu

ITRE
10-09-2015 ITRE_AD(2015)557327

OPINIA w sprawie wpływu zmian na europejskim rynku wyposażenia obronnego na możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie

IMCO
24-04-2015 IMCO_AD(2015)549296

Instytucjonalne projekty rezolucji

4

Wspólny projekt rezolucji w sprawie praw człowieka w Uzbekistanie

22-10-2014 RC-B8-0166/2014

  Motion for a resolution on Human rights in Uzbekistan

20-10-2014 B8-0178/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie i stanu stosunków UE-Rosja

17-09-2014 RC-B8-0118/2014/popr. 1

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Ukrainy

16-07-2014 RC-B8-0025/2014

Pytania pisemne

12

Pytanie w sprawie założeń Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych

31-07-2015 E-011975/2015 Komisja

Pytania ustne

1

Naruszenia praw człowieka wobec dzieci niepełnosprawnych

08-12-2014 O-000093/2014 Komisja