• Zdzisław   KRASNODĘBSKI  

Zdzisław KRASNODĘBSKI : Opinia(-e) jako sprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie!  
- ITRE_AD(2018)622172 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej  
- ITRE_AD(2018)613537 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym  
- ITRE_AD(2017)592363 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne  
- CULT_AD(2017)601025 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych  
- CULT_AD(2015)557165 -  
-
CULT