Zdzisław KRASNODĘBSKI : Życiorys 

Wersja oryginalna : PL 

Życiorys (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posła)  
Ostatnia aktualizacja: 28/07/2016 

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy) 

 • 1972-1976 : Studia na Wydziale Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski (magister socjologii)
 • 1979-1981 : Studia w zakresie filozofii społecznej, Ruhr-Universität w Bochum
 • 1984 : Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski (doktorat z socjologii)
 • 1991 : Uniwersytet Warszawski (habilitacja)
 • 1995 : Niemiecka nominacja na profesora przez Prezydenta Senatu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema

Kariera zawodowa 

 • 1975-1991 : Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii: asystent, starszy asystent, adiunkt
 • 1991-1992 : Uniwersytet w Kassel, profesor socjologii (zatrudnienie czasowe)
 • 1992-1993 : Uniwersytet Bremeński, profesura gościnna (Historia Kultury Europy Wschodniej i Środkowej)
 • 1994-1995 : Uniwersytet Bremeński, profesor (zatrudnienie czasowe)
 • 1995-1997 : Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • 1998-2009 : Kierownik Seminar für Ost- und Mitteleuropäische Studien, Uniwersytet Bremeński
 • 1997-2008 : Kierownik interdyscyplinarnych studiów Kultury Polskiej, Uniwersytet Bremeński
 • 2001-2011 : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, profesor nadzwyczajny
 • 1995-... : Uniwersytet Bremeński, profesor
 • 2011-... : Akademia Ignatianum, profesor nadzwyczajny

Kariera polityczna 

Funkcje sprawowane w rządzie krajowym  
 • 2007-2009 : Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów

Inna działalność 

 • 1994-... : Rada Naukowa Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet w Pradze
 • 1998-... : Rada Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Bremie
 • 2003-2007 : Członek jury Hannah-Arendt- Preis
 • 2003-... : Rada Patronacka Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera
 • 2006-2008 : Przewodniczący Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • 2007-2010 : Rada Naukowa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
 • 2011-2015 : Komitet Socjologiczny Polskiej Akademii Nauk
 • 2011-... : Rada Naukowa Helmuth-Plessner-Gesellschaft
 • 2010-2010 : Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
 • 2011-... : Prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej
 • 2011-... : Przewodniczący Kapituły Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego

Kontakt