Zdzisław KRASNODĘBSKI
 • Zdzisław
  KRASNODĘBSKI
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członek
 • Polska Bezpartyjny
 • Data urodzenia: 11 kwietnia 1953, Choszczno

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

82

Sytuacja na Węgrzech (debata)

26-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-26(14)

Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

13-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-13(18)

Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze (debata)

15-02-2017 P8_CRE-PROV(2017)02-15(16)

Stan unii energetycznej (debata)

01-02-2017 P8_CRE-PROV(2017)02-01(13)

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r.

18-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-18(14)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

3

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

9

SPRAWOZDANIE w sprawie „W kierunku nowej struktury rynku energii”

ITRE
21-06-2016 A8-0214/2016

SPRAWOZDANIE w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

AFET
23-11-2015 A8-0338/2015

SPRAWOZDANIE w sprawie przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych w zwalczaniu bezrobocia

EMPL
30-07-2015 A8-0247/2015

SPRAWOZDANIE w sprawie dążenia ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie

CULT
24-06-2015 A8-0207/2015

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych

CULT
19-10-2015 CULT_AD(2015)557165

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

8

OPINIA w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich

CULT
23-06-2016 CULT_AD(2016)580505

OPINIA w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2017

ITRE
20-06-2016 ITRE_AD(2016)582093

OPINIA w sprawie programu Erasmus+ i innych narzędzi wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym – podejścia zakładającego uczenie się przez całe życie

EMPL
13-01-2016 EMPL_AD(2016)569480

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

EMPL
29-06-2015 EMPL_AD(2015)549466

OPINIA w sprawie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych a należytego zarządzania gospodarczego: wytyczne dotyczące stosowania art. 23 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów

EMPL
24-06-2015 EMPL_AD(2015)557113

OPINIA w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

CULT
17-04-2015 CULT_AD(2015)549127

OPINIA w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)544340

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013

EMPL
22-01-2015 EMPL_AD(2015)539693

Projekt(-y) rezolucji

57

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

05-04-2017 RC-B8-0253/2017

  Motion for a resolution on the human rights situation in Belarus

03-04-2017 B8-0253/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie ukraińskich więźniów w Rosji oraz sytuacji na Krymie

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on the Ukrainian prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0192/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Gwatemali, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka

15-02-2017 RC-B8-0152/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Burundi

18-01-2017 RC-B8-0075/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie zbiorowych grobów w Iraku

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1344/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji

23-11-2016 RC-B8-1261/2016

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie dwukrotnego zwiększenia przepustowości gazociągu Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Wygasła

szczegóły

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 182 - 08-06-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie propagowania i korzyści zdrowotnych karmienia piersią w Europie

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Wygasła

szczegóły

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Data otwarcia : 01-02-2016
Termin : 01-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 116 - 02-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania systemów edukacji integracyjnej

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Wygasła

szczegóły

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 263 - 08-12-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

19

Decyzja KE dotycząca gazociągu OPAL

17-11-2016 P-008639/2016

Zaburzenie swobodnego przepływu towarów spowodowane przez Grecję

03-03-2016 O-000041/2016

VP/HR - Referendum w Tadżykistanie a reakcja UE

02-03-2016 E-001922/2016

Stan wolności mediów w Niemczech

25-02-2016 E-001614/2016

Podstawy naukowe polityki klimatycznej Unii Europejskiej

25-02-2016 E-001613/2016

Wpływ gazociągu Nord Stream 2 na rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej

21-01-2016 O-000007/2016

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M035
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T13065
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M035
  1047 Brussels