Michał MARUSIK : Strona główna 

Członek 

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Ostatnie prace 

Kontakt