Krzysztof HETMAN : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Rozwoju Regionalnego 

Członek 

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro (A9-0016/2019 - Yana Toom)  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt