Stanisław OŻÓG : Strona główna 

Członek 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Ostatnie prace 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument EN  
- ECON_AD(2018)627868 -  
-
ECON 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek  
- ECON_AD(2018)625345 -  
-
ECON 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt