Stanisław OŻÓG : Strona główna 

Członek 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek  
- ECON_AD(2018)625345 -  
-
ECON 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt