• Julia   PITERA  

Julia PITERA : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne  
- CONT_AD(2017)604740 -  
-
CONT 
OPINIA w sprawie transgranicznych aspektów adopcji  
- PETI_AD(2016)576867 -  
-
PETI