• Julia   PITERA  

Julia PITERA : Opinia(-e) jako sprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie walki z korupcją i działań następczych w związku z rezolucją komisji CRIM  
- CONT_AD(2016)573169 -  
-
CONT 
OPINIA w sprawie sektora owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r.  
- CONT_AD(2015)544264 -  
-
CONT