• Julia   PITERA  

Julia PITERA : Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu