Beata GOSIEWSKA : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Zastępstwo 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

Kontakt