Jana ŽITŇANSKÁ : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Członkini 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) SK  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt