Jana ŽITŇANSKÁ : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Członkini 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Kontakt