Branislav ŠKRIPEK : Strona główna 

Członek 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 

Zastępstwo 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 

Kontakt