Janice ATKINSON : Strona główna 

Członkini 

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Kontakt