Molly SCOTT CATO : Strona główna 

Członkini 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile 

Ostatnie prace 

Kontakt