Molly SCOTT CATO : Strona główna 

Członkini 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania 
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii 

Ostatnie prace 

Molly SCOTT CATO  
Molly SCOTT CATO 

Na stronie EP NEWSHUB

Kontakt