Andrew LEWER
  • Andrew
    LEWER
  • Wielka Brytania
  • Data urodzenia: 18 lipca 1971, Burnley

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

18

Zdobywanie wiedzy o UE w szkole (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.13)

Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)

28-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-28(8.9)

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

11

SPRAWOZDANIE w sprawie wspierania spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE: wykonanie art. 349 TFUE

REGI
14-06-2017 A8-0226/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie zdobywania wiedzy o UE w szkole

CULT
03-02-2016 A8-0021/2016

SPRAWOZDANIE w sprawie promowania przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie

CULT
22-07-2015 A8-0239/2015

SPRAWOZDANIE w sprawie miejskiego wymiaru polityki UE

REGI
26-06-2015 A8-0218/2015

SPRAWOZDANIE w sprawie kontynuacji wdrażania procesu bolońskiego

CULT
31-03-2015 A8-0121/2015

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G

REGI
23-03-2017 REGI_AD(2017)597520

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

21

OPINIA w sprawie zarządzania flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych

REGI
10-02-2017 REGI_AD(2017)589280

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania z kontroli działalności finansowej EBI za 2015 r.

REGI
07-02-2017 REGI_AD(2017)593948

OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2015 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych

REGI
26-01-2017 REGI_AD(2017)592212

OPINIA w sprawie zintegrowanej polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki

REGI
07-12-2016 REGI_AD(2016)589342

OPINIA Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: ocena sprawozdania na mocy art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów

CULT
14-10-2016 CULT_AD(2016)582241

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści

CULT
15-07-2016 CULT_AD(2016)578729

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii

CULT
24-06-2016 CULT_AD(2016)578762

OPINIA w sprawie przygotowania przeglądu powyborczego WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji

REGI
25-05-2016 REGI_AD(2016)580479

OPINIA w sprawie przygotowania rewizji powyborczej WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji

CULT
02-05-2016 CULT_AD(2016)577048

Instytucjonalne projekty rezolucji

13

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi

23-11-2016 B8-1291/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie wolontariatu europejskiego i promowania wolontariatu w Europie

24-10-2016 RC-B8-1126/2016

Projekt rezolucji w sprawie wolontariatu europejskiego

19-10-2016 B8-1134/2016

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Wenezueli

01-06-2016 B8-0724/2016

Projekt rezolucji w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS

27-01-2016 B8-0154/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawno ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Projekt rezolucji w sprawie niedawno ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA

08-06-2015 B8-0571/2015

Projekt rezolucji w sprawie niszczenia zabytków kultury przez Państwo Islamskie/ Daisz

27-04-2015 B8-0389/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Wenezueli

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Wenezueli

06-03-2015 B8-0238/2015

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie budowy strategicznej trasy transportowej Via Carpathia we wschodnich regionach UE

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Wygasła

szczegóły

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 08-06-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie regionu karpackiego w UE

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Wygasła

szczegóły

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Data otwarcia : 14-12-2015
Termin : 14-03-2016
Liczba sygnatariuszy : 47 - 15-03-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia skuteczności Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka w Wenezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Wygasła

szczegóły

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data otwarcia : 26-10-2015
Termin : 26-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 64 - 27-01-2016

Pytania pisemne

6

  Energy Union governance system without local and regional authorities

22-10-2015 E-014085/2015 Rada

  Excise duty change to allow government support for small cider producers

24-06-2015 E-010226/2015 Komisja

  Euronews funding

14-04-2015 E-005893/2015 Komisja

  Future direction of Euronews

14-04-2015 E-005892/2015 Komisja

  Cider duty ruling

13-04-2015 E-005839/2015 Komisja

  Swiss breach of Directive 2005/36/EC

26-09-2014 E-007169/2014 Komisja

Pytania ustne

3

Wzrost zagrożenia terrorystycznego

14-12-2015 O-000160/2015 Rada

Dostęp MŚP do finansowania

13-10-2015 O-000122/2015 Komisja

Naruszenia praw człowieka wobec dzieci niepełnosprawnych

08-12-2014 O-000093/2014 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

1

 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Today the ECR group has voted against the Implementation of the Europe for Citizens programme report.
Whilst we believe that a limited number of areas of this programme, such as European Remembrance projects highlighting important events in Member State history, or town twinning networks, have positive aspects to them and offer some added value, key issues outweigh them.
The ECR group cannot support a call to foster a shared sense of European identity and disapproves of the critical tone used in the report to refer to Eurosceptic views and the results of democratic participation when they turn out to be unfavourable to those seeking greater European Union integration. Such attitudes hamper freedom of speech and have little respect for national sovereignty. In addition, there is no evidence to justify the call for a significant increase in the programme budget, nor is there concrete evidence to support a connection between its budget and the poor success rate. Last but not least, this report's call to allow for a greater role for the European Parliament in decision-making in respect of the programme is more likely to increase the amount of taxpayers’ money going to this programme than it is to increase democratic participation.