Jude KIRTON-DARLING : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Handlu Międzynarodowego
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Petycji
  • 18-09-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Zewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej (B9-0108/2019, B9-0111/2019) EN  
 

Given the increasing influence of disinformation, electoral fraud and reports of foreign interference in many of our Member States, Labour MEPs voted for this report for an urgent reform of our electoral laws to defend our elections against foreign interference and manipulation, and to win the fight against offline and online disinformation. We welcome measures such as the Code of Conduct that have been introduced to respond to this interference, but it is clear that this is not enough and that there is an urgent need for new rules before our national and European elections can be free and fair.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania