Amjad BASHIR : Strona główna 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 
Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
Amjad BASHIR  
Amjad BASHIR 

Na stronie EP NEWSHUB

Kontakt