Miriam DALLI : Strona główna 

Członkini 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM–UE 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt