Gerolf ANNEMANS : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie potępienia tortur i egzekucji dzieci w Arabii Saudyjskiej  
- P8_DCL(2016)0126 - Wygasła  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , dr hab. Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 45 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie uznania przez Turcję ludobójstw dokonanych w 1915 r. na ludności ormiańskiej, chaldo-asyryjsko-syryjskiej i Grekach pontyjskich  
- P8_DCL(2016)0102 - Wygasła  
Dominique BILDE , Milan ZVER , Zigmantas BALČYTIS , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Peter van DALEN , Gerolf ANNEMANS , Mireille D'ORNANO , Steeve BRIOIS , Marie-Christine BOUTONNET  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 23 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie inkluzji i integracji osób niewidomych i słabowidzących na europejskim rynku pracy  
- P8_DCL(2015)0058 - Wygasła  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Lorenzo FONTANA , Laura AGEA , Marek PLURA , Mylène TROSZCZYNSKI , Marie-Christine ARNAUTU , Gilles LEBRETON , Gerolf ANNEMANS , Dominique BILDE , Elisabetta GARDINI , Aymeric CHAUPRADE , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Steeve BRIOIS , Nicolas BAY  
Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 81 - 06-01-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie uznania ludobójstwa chrześcijan na świecie i ustanowienia europejskiego dnia walki z prześladowaniem i dyskryminowaniem chrześcijan na świecie  
- P8_DCL(2015)0014 - Wygasła  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , dr hab. Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Liczba sygnatariuszy : 112 - 28-07-2015

Kontakt