Deirdre CLUNE : Strona główna 

Członkini 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 
Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Kontakt