Deirdre CLUNE : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie potrzeby wspierania dostępności regionalnej przez transeuropejską sieć transportową (TEN-T)  
- P8_DCL(2016)0129 - Wygasła  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 106 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania cyberprzemocy i umotywowanego zemstą rozpowszechniania treści pornograficznych (tzw. revenge pornography)  
- P8_DCL(2016)0123 - Wygasła  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 73 - 22-02-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie zaginionych dzieci uchodźców  
- P8_DCL(2016)0119 - Wygasła  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 45 - 22-02-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie stworzenia i promocji europejskiej karty miejskiej  
- P8_DCL(2016)0114 - Wygasła  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 43 - 25-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie praw osób starszych i starzenia się  
- P8_DCL(2016)0109 - Wygasła  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 66 - 25-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie środków zwalczania homofobii, transfobii i bifobii w UE  
- P8_DCL(2016)0100 - Wygasła  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie wypracowania ogólnounijnej praktyki w zakresie rozsądnych cen żywności i napojów na lotniskach  
- P8_DCL(2016)0094 - Wygasła  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Stelios KOULOGLOU , Jozo RADOŠ , Fabio DE MASI , José BLANCO LÓPEZ , Lucy ANDERSON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Merja KYLLÖNEN , Patricija ŠULIN , Marlene MIZZI  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 45 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie nadania priorytetowego charakteru europejskiej strategii dotyczącej alkoholu  
- P8_DCL(2016)0088 - Wygasła  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Nicola CAPUTO , Roberta METSOLA , Lucy ANDERSON , Merja KYLLÖNEN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Dubravka ŠUICA , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 50 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia dobrowolnego ogólnounijnego programu na rzecz podnoszenia jakości szkół cyfrowych  
- P8_DCL(2016)0078 - Wygasła  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 48 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie jednolitych pasów awaryjnych na wszystkich autostradach w Unii Europejskiej  
- P8_DCL(2016)0068 - Wygasła  
Arne GERICKE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ádám KÓSA , Romana TOMC , Milan ZVER , Csaba MOLNÁR , Pavel POC , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , István UJHELYI , Evžen TOŠENOVSKÝ , Ivo VAJGL , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Deirdre CLUNE  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 33 - 13-12-2016

Kontakt