Jytte GUTELAND : Strona główna 

Członkini 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z Iranem 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

Jytte GUTELAND  
Jytte GUTELAND 

Na stronie EP NEWSHUB

Kontakt