Javier NART PEÑALVER : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 

Zastępstwo 

Komisja Petycji 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Ostatnie prace 

Kontakt