Beatriz BECERRA BASTERRECHEA : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Podkomisja Praw Człowieka 

Członkini 

Komisja Rozwoju 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Komisja Petycji 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Ostatnie prace 

Kontakt