Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Członkini
 • Hiszpania Independiente
 • Data urodzenia: 14 listopada 1966, Madrid

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

258

Zwalczanie antysemityzmu (debata)

31-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-31(15)

Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie (debata)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

Inicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego (debata)

26-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-26(21)

Bangladesz, w tym małżeństwa dzieci

06-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-06(4.3)

Wyroby medyczne (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(10.2)

Sytuacja w Wenezueli (debata)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(18)

Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(8.4)

Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (debata)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(14)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

7

SPRAWOZDANIE w sprawie inicjatywy przewodniej UE dotyczącej przemysłu konfekcyjnego

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

SPRAWOZDANIE w sprawie sektora prywatnego i rozwoju

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

OPINIA w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

OPINIA w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

23

OPINIA zawierający projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

OPINIA w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

OPINIA w sprawie warunków pracy i niepewnego zatrudnienia

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

OPINIA w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

OPINIA w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

OPINIA w sprawie sposobu, w jaki WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

OPINIA w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych

PETI
27-04-2016 PETI_AD(2016)569630

OPINIA w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)576811

OPINIA w sprawie wdrażania zaleceń Parlamentu z 2010 r. w sprawie norm społecznych i środowiskowych, praw człowieka i odpowiedzialności biznesu

AFET
13-04-2016 AFET_AD(2016)571491

Projekt(-y) rezolucji

252

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Indonezji

14-06-2017 RC-B8-0424/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie azerbejdżańskiego dziennikarza Afgana Mukhtarlego

14-06-2017 RC-B8-0414/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie

14-06-2017 RC-B8-0407/2017

  Motion for a resolution on The Human Rights Situation in Indonesia

12-06-2017 B8-0428/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0423/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the case of Afgan Mukhtarli and situation of media in Azerbaijan

12-06-2017 B8-0417/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie

12-06-2017 B8-0409/2017

Projekt rezolucji w sprawie walki z antysemityzmem

29-05-2017 B8-0383/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Etiopii, w szczególności przypadku dr. Merery Gudiny

17-05-2017 RC-B8-0369/2017

Oświadczenie(-a) pisemne

9

Oświadczenie pisemne w sprawie zespołu Aspergera

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Wygasła

szczegóły

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie nadużywania lub niewłaściwego stosowania antybiotyków

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Wygasła

szczegóły

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 95 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie idiopatycznego włóknienia płuc

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Przyjęto : 11-07-2016
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 01 do protokołu z dnia 12-09-2016
Liczba sygnatariuszy : 388 - 12-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej dla matek

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Wygasła

szczegóły

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 174 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie sprostania wyzwaniom związanym ze wskaźnikiem głodu na świecie (GHI)

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Wygasła

szczegóły

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia skuteczności Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka w Wenezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Wygasła

szczegóły

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data otwarcia : 26-10-2015
Termin : 26-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 64 - 27-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie badań nad endometriozą i jej zapobieganiu

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Wygasła

szczegóły

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 193 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania systemów edukacji integracyjnej

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Wygasła

szczegóły

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 263 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie nękania i przemocy w szkołach

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Wygasła

szczegóły

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 119 - 08-12-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

208

  Follow-up to the EU flagship initiative on the garment sector

08-06-2017 E-003786/2017 Komisja

  Infringement proceedings against the UK on the application of Free Movement Directive

01-06-2017 P-003659/2017 Komisja

  Commission position in the face of a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

23-05-2017 E-003486/2017 Komisja

  Measures to combat homophobia in the EU

17-05-2017 E-003395/2017 Komisja

  Gender equality in mental health and wellbeing policy following the report of Parliament

15-05-2017 E-003335/2017 Komisja

  Respecting the EU citizenship rights of UK nationals in the EU

05-05-2017 P-003168/2017 Komisja

  The Basque economic agreement as an obstacle to European tax harmonisation

04-05-2017 E-003173/2017 Komisja

  Measures for combating sexism in education

18-04-2017 E-002750/2017 Komisja

  VP/HR - Homophobia in Chechnya

12-04-2017 E-002719/2017 Komisja

  VP/HR - European Union's stance and role of the VP/HR following the coup in Venezuela

04-04-2017 E-002501/2017 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

63

 

Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (B8-0396/2017)

14-06-2017

He votado a favor de la resolución puesto que me parece que incluye todas las cuestiones relevantes y es un texto equilibrado. Sin embargo, quiero dejar muy claro que mi posición es clara y coherente con nuestro trabajo en DEVE y en el informe sobre el sector de la confección, y que creo que el texto de la resolución no es suficientemente contundente en cuanto a pedir a la Comisión “legislación vinculante sobre las obligaciones de diligencia debida para las cadenas de suministro del sector de la confección.”
Me gustaría esclarecer el sentido de mi voto de la enmienda 1. A pesar de estar a favor de la “legislación vinculante sobre las obligaciones de diligencia,” he votado abstención en la enmienda 1 porque se ha extralimitado más allá de pedir legislación vinculante e incluye datos incorrectos y juicios de valor precipitados sobre las directrices de la OCDE todavía no implementadas. Debido a esto, no puedo votar a favor. No he votado a favor de esta enmienda, pero sí del texto.

 

Zwalczanie antysemityzmu (B8-0383/2017, B8-0388/2017)

01-06-2017

La resolución conjunta sobre la lucha contra el antisemitismo es un consenso conjunto de los principales grupos politicos del Parlamento Europeo para hacer frente al creciente odio racial, xenófobo y nacional que padecen los ciudadanos semitas y todos aquellos que, a pesar de no serlo, sufren el odio y el desprecio por el mero hecho de ser israelíes, o simplemente por identificarse a estas personas con el pueblo judío, bastando un atributo físico.
Por eso se invita a todos los Estados mimebros y a las instituciones y agencias de la Unión que adopten y apliquen la definición práctica del antisemitismo utilizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto).
En la resolución también se plantean entre otras medidas la creación de unidades especiales en las fuerzas policiales contra los delitos de odio, con objeto de que la persecución policial y judicial sea más efectiva.
Por todo ello, he votado a favor de la resolución.

 

Hurtowe rynki usług roamingu (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)

06-04-2017

He votado a favor de este pertinente informe sobre normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia

 

Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Fundusze rynku pieniężnego (A8-0041/2015 - Neena Gill)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (A8-0238/2016 - Petr Ježek)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Parametry statków rybackich (A8-0376/2016 - Werner Kuhn)

04-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels