Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Członkini
 • Hiszpania Independiente
 • Data urodzenia: 14 listopada 1966, Madrid

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

261

Jedna siedziba Parlamentu Europejskiego (debata)

05-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-05(15)

Jedna siedziba Parlamentu Europejskiego (debata) (2)

05-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-05(15)

Wybór Arabii Saudyjskiej na członka Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ (debata)

04-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-04(17)

Zwalczanie antysemityzmu (debata)

31-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-31(15)

Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie (debata)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

Inicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego (debata)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(21)

Bangladesz, w tym małżeństwa dzieci

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Wyroby medyczne (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(10.2)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

7

SPRAWOZDANIE w sprawie inicjatywy przewodniej UE dotyczącej przemysłu konfekcyjnego

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

SPRAWOZDANIE w sprawie sektora prywatnego i rozwoju

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

OPINIA w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

OPINIA w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

24

OPINIA w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

OPINIA zawierający projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

OPINIA w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

OPINIA w sprawie warunków pracy i niepewnego zatrudnienia

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

OPINIA w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

OPINIA w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

OPINIA w sprawie sposobu, w jaki WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

OPINIA w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych

PETI
27-04-2016 PETI_AD(2016)569630

OPINIA w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)576811

Projekt(-y) rezolucji

258

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Burundi

05-07-2017 RC-B8-0465/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Erytrei, a w szczególności spraw Abune Antoniosa i Dawita Isaaka

05-07-2017 RC-B8-0464/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che

05-07-2017 RC-B8-0459/2017

  Motion for a resolution on the situation in Burundi

03-07-2017 B8-0471/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Eritrea, notably the cases of Abune Antonios and Dawit Isaak

03-07-2017 B8-0467/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the cases of Nobel laureate Liu Xiaobo and Lee Ming-Che

03-07-2017 B8-0461/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Indonezji

14-06-2017 RC-B8-0424/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie azerbejdżańskiego dziennikarza Afgana Mukhtarlego

14-06-2017 RC-B8-0414/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie

14-06-2017 RC-B8-0407/2017

Oświadczenie(-a) pisemne

9

Oświadczenie pisemne w sprawie zespołu Aspergera

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Wygasła

szczegóły

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie nadużywania lub niewłaściwego stosowania antybiotyków

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Wygasła

szczegóły

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 95 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie idiopatycznego włóknienia płuc

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Przyjęto : 11-07-2016
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 01 do protokołu z dnia 12-09-2016
Liczba sygnatariuszy : 388 - 12-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej dla matek

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Wygasła

szczegóły

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 174 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie sprostania wyzwaniom związanym ze wskaźnikiem głodu na świecie (GHI)

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Wygasła

szczegóły

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia skuteczności Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka w Wenezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Wygasła

szczegóły

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data otwarcia : 26-10-2015
Termin : 26-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 64 - 27-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie badań nad endometriozą i jej zapobieganiu

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Wygasła

szczegóły

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 193 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania systemów edukacji integracyjnej

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Wygasła

szczegóły

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 263 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie nękania i przemocy w szkołach

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Wygasła

szczegóły

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 119 - 08-12-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

213

  Improving financial education in the EU

20-07-2017 E-005037/2017 Komisja

  Effective measures to combat sexual exploitation

14-07-2017 E-004887/2017 Komisja

  Workplace discrimination against pregnant women in Spain

10-07-2017 E-004632/2017 Komisja

  The plight of Venezuelan refugees in Spain

26-06-2017 E-004232/2017 Komisja

  Council's position on a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

19-06-2017 E-004045/2017 Rada

  Follow-up to the EU flagship initiative on the garment sector

08-06-2017 E-003786/2017 Komisja

  Infringement proceedings against the UK on the application of Free Movement Directive

01-06-2017 P-003659/2017 Komisja

  Commission position in the face of a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

23-05-2017 E-003486/2017 Komisja

  Measures to combat homophobia in the EU

17-05-2017 E-003395/2017 Komisja

  Gender equality in mental health and wellbeing policy following the report of Parliament

15-05-2017 E-003335/2017 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

67

 

Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C (B8-0436/2017)

05-07-2017

Estoy a favor de esta Resolución porque ayuda a una mejora en la lucha y prevención contra el aumento de las mencionadas epidemias.
El informe pide a la Comisión y al Consejo que, además de aumentar la inversión en investigación para encontrar curas eficaces y de desarrollar nuevas herramientas y enfoques innovadores y centrados en el paciente para luchar contra estas enfermedades, garanticen la disponibilidad y asequibilidad de dichas herramientas y aborden con mayor eficacia las infecciones, en particular por tuberculosis y hepatitis víricas B y C y sus complicaciones.
Y, entre otras cosas, también pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen un marco político global de la UE que aborde el VIH/sida, la tuberculosis y las hepatitis víricas, tomando en consideración diferentes circunstancias y los retos específicos de los Estados miembros y los países vecinos más afectados por el VIH y la tuberculosis multirresistente.

 

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2017/001 ES Castilla y León mining (A8-0248/2017 - Monika Vana)

04-07-2017

Esto es lo que debe hacer la Unión Europea: ayudar a transformar la economía de zonas que sufren las consecuencias negativas de la globalización para que puedan aprovecharse de las positivas.
La Unión Europea es útil para ayudar en la transición económica, para dar seguridad al tiempo que facilita el acceso a las nuevas oportunidades que ofrece la globalización. El proteccionismo y las subvenciones no tienen futuro: las ayudas para sectores y regiones concretas, sí.

 

Rola turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa (A8-0221/2017 - Renata Briano)

04-07-2017

‒ Me he abstenido en la votación de este informe de iniciativa porque, a pesar de estar de acuerdo en la diversificación del sector pesquero, debido, entre otras cosas, a su estacionalidad, algunas de las medidas propuestas desvirtúan el objetivo principal. El objetivo debería ser ayudar al sector pesquero a complementar su principal labor profesional, pero en ningún caso a sustituirla o a desvirtuar el sentido de su trabajo.

 

Prywatne firmy ochroniarskie (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)

04-07-2017

He votado a favor de este informe que pretende una mejor regulación de las empresas de seguridad privadas, así como una mayor transparencia y control de las mismas.
El informe también destaca que no debe subcontratarse a las empresas de seguridad privadas ninguna actividad que implique el uso de la fuerza o la participación activa en hostilidades, excepto en caso de legítima defensa.
En materia de seguridad y defensa de la UE debe ser prioritario reforzar las fuerzas armadas nacionales, y que las empresas de seguridad privadas solo puedan ser un complemento de las mismas, sin que puedan ejercer ninguna autoridad en materia de decisiones estratégicas.

 

Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (B8-0396/2017)

14-06-2017

He votado a favor de la propuesta de Resolución puesto que me parece que incluye todas las cuestiones relevantes y es un texto equilibrado. Sin embargo, quiero dejar muy claro que mi posición es clara y coherente con nuestro trabajo en la Comisión DEVE y en el informe sobre el sector de la confección, y que creo que el texto de la propuesta de Resolución no es suficientemente contundente en cuanto a pedir a la Comisión «legislación vinculante sobre las obligaciones de diligencia debida para las cadenas de suministro del sector de la confección».
Me gustaría esclarecer el sentido de mi voto de la enmienda 1. A pesar de estar a favor de la «legislación vinculante sobre las obligaciones de diligencia», he votado abstención en la enmienda 1 porque se ha extralimitado más allá de pedir legislación vinculante e incluye datos incorrectos y juicios de valor precipitados sobre las directrices de la OCDE todavía no implementadas. Debido a esto, no puedo votar a favor. No he votado a favor de esta enmienda, pero sí del texto.

 

Zwalczanie antysemityzmu (B8-0383/2017, B8-0388/2017)

01-06-2017

La resolución conjunta sobre la lucha contra el antisemitismo es un consenso conjunto de los principales grupos politicos del Parlamento Europeo para hacer frente al creciente odio racial, xenófobo y nacional que padecen los ciudadanos semitas y todos aquellos que, a pesar de no serlo, sufren el odio y el desprecio por el mero hecho de ser israelíes, o simplemente por identificarse a estas personas con el pueblo judío, bastando un atributo físico.
Por eso se invita a todos los Estados mimebros y a las instituciones y agencias de la Unión que adopten y apliquen la definición práctica del antisemitismo utilizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto).
En la resolución también se plantean entre otras medidas la creación de unidades especiales en las fuerzas policiales contra los delitos de odio, con objeto de que la persecución policial y judicial sea más efectiva.
Por todo ello, he votado a favor de la resolución.

 

Hurtowe rynki usług roamingu (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)

06-04-2017

He votado a favor de este pertinente informe sobre normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia

 

Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Fundusze rynku pieniężnego (A8-0041/2015 - Neena Gill)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (A8-0238/2016 - Petr Ježek)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels