Marina ALBIOL GUZMÁN : Strona główna 

Członkini 

Komisja Petycji 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej 

Ostatnie prace 

Kontakt