Georgios KATROUGKALOS : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 26-01-2015 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 26-01-2015 : Coalition of the Radical Left (Grecja)

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 26-01-2015 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 01-07-2014 / 26-01-2015 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 14-07-2014 / 26-01-2015 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania

Zastępstwo 

  • 01-07-2014 / 26-01-2015 : Komisja Handlu Międzynarodowego
  • 14-07-2014 / 26-01-2015 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 14-07-2014 / 26-01-2015 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony  
- INTA_AD(2014)537396 -  
-
INTA 

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 131 i 131a, załącznik II

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe