Manolis KEFALOGIANNIS : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne 

Kontakt