Sofia SAKORAFA
 • Sofia
  SAKORAFA
 • Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • Członkini prezydium
 • Grecja Independent
 • Data urodzenia: 29 kwietnia 1957, Trikala, Thessalia

Przewodnicząca

 • DCAM Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej

Członkini

 • CPDE Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • AFET Komisja Spraw Zagranicznych
 • PETI Komisja Petycji

Zastępstwo

 • ITRE Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • SEDE Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • D-MK Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-była jugosłowiańska republika Macedonii
 • D-CL Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • DPAL Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
 • DLAT Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Ostatnie prace

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

ITRE
11-07-2018 ITRE_AD(2018)622212

Zakończenie 3. programu dostosowań gospodarczych dla Grecji (debata)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(16)

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  03M051
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05074
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M051
  1047 Brussels