Miguel VIEGAS : Strona główna 

Członek 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 

Ostatnie prace 

Kontakt