Miguel VIEGAS : Strona główna 

Członek 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 

Ostatnie prace 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument EN  
- AGRI_AD(2018)625354 -  
-
AGRI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
Zastosowanie etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) PT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego traktowania albo karania (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) PT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt