Marco ZULLO : Strona główna 

Członek 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile 

Kontakt