Philippe LOISEAU : Strona główna 

Członek 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 

Ostatnie prace 

Protokół do Umowy między UE a Danią w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl i w sprawie systemu „Eurodac” (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Program realizacji programu „Horyzont Europa” (A8-0410/2018 - Christian Ehler) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt