Javier COUSO PERMUY : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do spraw stosunków z Irakiem 

Członek 

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO 

Zastępstwo 

Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne 

Kontakt