Domènec RUIZ DEVESA : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Irakiem 

Członek 

Komisja Kultury i Edukacji 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Komisja Petycji 
Delegacja do spraw stosunków z Iranem 

Ostatnie prace 

Kontakt