Tom VANDENKENDELAERE : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 06-11-2014 ... : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

 • 06-11-2014 ... : Christen-Democratisch & Vlaams (Belgia)

Deputowani 

 • 10-11-2014 / 02-06-2015 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 12-11-2014 / 14-12-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15-12-2014 / 17-01-2017 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 18-01-2017 ... : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 19-01-2017 ... : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14-03-2018 ... : Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Zastępstwo 

 • 10-11-2014 / 18-01-2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 10-11-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 10-11-2014 ... : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 03-06-2015 ... : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 19-01-2017 ... : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 19-01-2017 ... : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kontakt