Terence WYNN : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-2004 / 27-08-2006 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-2004 / 27-08-2006 : Labour Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodniczący 

  • 22-09-2004 / 27-08-2006 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
  • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013

Deputowani 

  • 21-07-2004 / 27-08-2006 : Komisja Kontroli Budżetowej
  • 21-07-2004 / 27-08-2006 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

Zastępstwo 

  • 21-07-2004 / 27-08-2006 : Komisja Budżetowa
  • 15-09-2004 / 27-08-2006 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru  
- CONT_AD(2005)362410 -  
-
CONT 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie pławnic wykorzystywanych w rybołówstwie morskim do połowów łososia  
- P6_DCL(2005)0063 - Wygasła  
Terence WYNN , Catherine STIHLER , Neil PARISH , Paulo CASACA , Elspeth ATTWOOLL  
Data otwarcia : 24-10-2005
Termin : 24-01-2006
Liczba sygnatariuszy : 61 - 24-01-2006
Oświadczenie pisemne w sprawie rosnącego międzynarodowego zaniepokojenia pozyskiwaniem niedźwiedziej żółci w Chinach  
- P6_DCL(2005)0052 - Przyjęta  
David MARTIN , Neil PARISH , Peter SKINNER , Terence WYNN , Robert EVANS  
Data otwarcia : 26-09-2005
Termin : 26-12-2005
Przyjęto : 17-01-2006
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2006)0008
Liczba sygnatariuszy : 377 - 26-12-2005

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.