Karel C.C. DILLEN : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 02-10-2001 : Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana - Członek
  • 03-10-2001 / 30-05-2003 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 30-05-2003 : Vlaams Blok (Belgia)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacje do komisji wspólpracy parlamentarnej i delegacje ds. stosunków z Kazachstanem, Kirgistanem, Uzbekistanem, Tadzykistanem, Turkmenistanem i Mongolia
  • 17-01-2002 / 30-05-2003 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej
  • 07-02-2002 / 30-05-2003 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej do spraw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
  • 17-01-2002 / 30-05-2003 : Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu

all-activities 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)