Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Członkini
 • Belgia Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Data urodzenia: 2 maja 1972, Sint-Truiden

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

565

Wsparcie unijne dla UNRWA po wycofaniu wsparcia finansowego dla UNRWA przez USA (debata)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(13)

Sytuacja w Jemenie (debata)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Orędzie o stanie Unii (debata)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca (debata)

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(16)

Sytuacja uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudna sytuacja dzieci

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.3)

Status Jerozolimy i sytuacja w Strefie Gazy (debata)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(13)

Debata z premierem Belgii Charles'em Michelem na temat przyszłości Europy (debata)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Ochrona migrujących dzieci (debata)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Sytuacja w Strefie Gazy

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

SPRAWOZDANIE w sprawie prywatnych firm ochroniarskich

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

13

SPRAWOZDANIE w sprawie stosunków między UE a NATO

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Kosowa

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie stosunków między UE a Tunezją w bieżącym kontekście regionalnym

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

AGRI
09-10-2018 AGRI_AD(2018)625318

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

6

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014

AFET
01-10-2018 AFET_AD(2018)627015

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

OPINIA w sprawie strategii UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 i (UE) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

OPINIA w sprawie przyszłości stosunków AKP–UE po roku 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Instytucjonalne projekty rezolucji

302

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Kambodży, w szczególności sprawy Kema Sokhy

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Ugandy, aresztowania posłów opozycji

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Somalii

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Indywidualne projekty rezolucji

1

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie osób z zespołem Downa

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Wygasła

szczegóły

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 69 - 22-02-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie dawstwa narządów

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Wygasła

szczegóły

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 113 - 08-06-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie bezpieczeństwa lotniczego i niebezpiecznych lotów lotnictwa wojskowego

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Wygasła

szczegóły

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 106 - 06-01-2016

Pytania pisemne

146

  European methodology for rules of origin for diamonds

14-09-2018 E-004675/2018 Komisja

  VP/HR - Relocation of the Bedouin village of Khan al-Ahmar and violence against residents in the West Bank

23-08-2018 E-004327/2018 Komisja

  The drought and its impact on farming

23-08-2018 E-004326/2018 Komisja

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Komisja

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Komisja

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Komisja

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Komisja

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Komisja

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Rada

Pytania ustne

21

Ochrona migrujących dzieci

20-03-2018 O-000031/2018/zm.1 Komisja

Dochodzenie w sprawie afery "Dieselgate 2.0"

02-02-2018 O-000013/2018 Komisja

Sytuacja obrończyń praw człowieka oraz wsparcie udzielane im przez UE

21-12-2017 O-000101/2017 Komisja

Walka z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE

01-12-2017 O-000094/2017 Komisja

Skutki wprowadzenia przez Rosję zakazu importu produktów rolnych z UE

20-10-2017 O-000081/2017 Komisja

Uznawanie okresów nauki szkolnej za granicą

02-06-2017 O-000048/2017 Komisja

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Komisja

Interpelacje

4

VP/HR - Reakcja UE na zachowania o znamionach seksualnych w organizacjach pomocowych

21-03-2018 G-000003/2018

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017

Skutki skandalu dotyczącego przywozu mięsa z Brazylii

12-04-2017 G-000004/2017

VP/HR - Izraelska polityka osadnictwa

27-01-2017 K-000001/2017

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

657

 

Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)

04-10-2018

Ik stemde voor een Europese strategie inzake overheidsopdrachten. Bij overheidsuitgaven gefinancierd met belastinggeld is transparantie en eerlijkheid vereist. Het voorstel biedt richtlijnen aan die de lidstaten zou moeten helpen om hun strategische doelstellingen uit te voeren, en dient ter regulatie van de aankoop door de overheid van goederen, diensten of werken. Innovatie is belangrijk, maar hetzelfde geldt voor transparantie en anderzijds ook voor de bevoegdheden van de lidstaten om hun nationaal beleid te voeren.

 

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)

04-10-2018

Om criminaliteit binnen en buiten de grenzen tegen te gaan stemde ik voor dit verslag over Eurojust. Het voorstel diende ter duiding dat internationale misdaad een internationale aanpak nodig heeft en verdere harmonisatie tussen de nationale gerechtsinstellingen via onder meer een betere gegevensuitwisseling. Daarnaast haalt het de nood aan voor een verheldering van de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van het Europees Openbaar Ministerie enerzijds en Eurojust anderzijds. Omdat georganiseerde misdaad alle burgers aangaat, stemde ik voor de voorgestelde hervormingen van Eurojust

 

Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck)

04-10-2018

Dit verslag wil een betere bestrijding van financiering van georganiseerde misdaad aangaan, via o.a. het witwassen van geld en onwettig contantenverkeer. Het rapport stelt namelijk een vereenvoudiging voor van het rechtskader om deze misdaden aan te pakken. Bijvoorbeeld door het verordeningsproces dat beveelt tot bevriezing of confiscatie van goederen verworven door misdrijven te versnellen, een sterkere rol te geven aan centrale nationale bevoegdheden, en een betere communicatie tussen nationale autoriteiten na te streven. Om te zorgen dat de mensenrechten ten allen tijde gerespecteerd wordt, en er op een efficiënte manier aan misdaadbestrijding gedaan kan worden, stemde ik voor dit voorstel.

 

Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

In het digitale tijdperk is het belangrijk om grondig na te denken over gegevensverkeer binnen onze eengemaakte markt ¬— persoonsgebonden of niet. Enerzijds is de soevereiniteit van de lidstaten belangrijk om bepaalde gegevensuitwisseling te beperken, maar anderzijds brengt dit een kostenplaatje met zich mee qua opslag van de data en zouden alle partijen binnen de eengemaakte markt toegang moeten hebben tot niet-persoonsgebonden gegevens, mits een evenwichtig rechtskader in werking is. Het voorstel raadt aan tot een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk kader voor gegevensuitwisseling daarom stemde ik voor.

 

Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)

04-10-2018

Ik stemde voor bindend VN instrument voor transnationale bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Het voorstel vertrekt van het standpunt dat transnationale bedrijven indirect kunnen bijdragen tot menselijk leed over de grenzen heen, zij het via het in stand houden van kinderarbeid, of via het leveren aan wapens aan betrokken partijen in een conflict. Enerzijds moeten de industrieën beschermd worden, gezien zij de kern van de Europese economie uitmaken, anderzijds moeten we ze ook houden aan hun verplichtingen jegens de mensenrechten.

 

Sytuacja w Jemenie (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

04-10-2018

In een oorlog zijn alle partijen schuldig aan oorlogsmisdaden. Mijn stem gold de toekomst en veiligheid van de burgers van Jemen. Het rapport roept op tot grotere sociale dialoog en een groter respect voor de mensenrechten, alsook het garanderen dat humanitaire steun ten allen tijde geleverd kan worden aan de behoeftigen. Daarnaast geeft het aan dat blijvende wapenleveringen ¬— ongeacht de bestemming ¬— het conflict enkel kunnen laten voortduren. In protest tegen de inhumane omstandigheden, bracht ik mijn stem uit om het conflict in Jemen te doen stoppen.

 

Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE (B8-0400/2018)

04-10-2018

Naar aanleiding van de Britse douanefraudezaak in 2018, stemde ik vandaag voor een voorstel om de douanecapaciteiten te versterken, alsook om verder te onderzoeken hoe douanerechten en -plichten ten allen tijde nagestreefd worden. Enerzijds verkent het voorstel een mogelijke overheveling van douanebestrijding van nationaal naar Europees niveau, anderzijds roept het op tot betere naleving van de douanevereisten door alle lidstaten, ook die lidstaten die niet lid zijn van het Europees Openbaar Ministerie.

 

Harmonizacja i uproszczenie niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)

03-10-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd dat handelt over de grondbeginselen voor het toekomstige definitieve btw-stelsel. Een toekomstig btw-stelsel moet enerzijds belastingsfraude tegengaan, maar anderzijds ook efficiënt, transparant en toegankelijk zijn voor zowel de gewone burger als bedrijven en ondernemers. Het parlement boog zich over de voorstellen die een aantal vereenvoudigde procedures voor belastingaangifte en grensoverschrijdende btw inhouden. Een soepel systeem is vereist dat efficiënt kan optreden in interne en grensoverschrijdende btw-geschillen en anderzijds fraude tegengaat.

 

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz mechanizmu szybkiego reagowania (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen)

03-10-2018

Het verslag behandelt de mogelijkheid voor lidstaten om de verleggingsregeling voor de betaling van btw toe te passen om grootschalige fraude tegen te gaan. Lidstaten die met belastingontduiking of –ontwijking kampen, zouden baat hebben bij een sneller en efficiënt preventie- en bestrijdingsmechanisme. Ik heb gestemd voor dit voorstel om een vereenvoudigde en betere fraudebestrijding over de grenzen heen te bekomen.

 

Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości rejestru elektronicznego (A8-0285/2018 - Ivana Maletić)

03-10-2018

Goederenverkeer tussen lidstaten of via een derde lidstaat vereisen een nauwkeurige administratieve samenwerking. Dit is zeker het geval als er een overlapping is betreffende het gebruik van de goederen, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijke consumptie. Daarom stemde ik voor het voorstel aangaande de legale basis voor administratieve samenwerking, alsook de aanbevelingen ten aanzien van de financiering van een dergelijke gecentraliseerde dienst.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel