Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Członkini
 • Belgia Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Data urodzenia: 2 maja 1972, Sint-Truiden

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

562

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca (debata)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Sytuacja uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudna sytuacja dzieci

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Status Jerozolimy i sytuacja w Strefie Gazy (debata)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Debata z premierem Belgii Charles'em Michelem na temat przyszłości Europy (debata)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Ochrona migrujących dzieci (debata)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Sytuacja w Strefie Gazy

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Sytuacja w Syrii (debata)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Sytuacja w Rosji (debata)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Zabójstwa z litości w Ugandzie

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.3)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

SPRAWOZDANIE w sprawie prywatnych firm ochroniarskich

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

13

SPRAWOZDANIE w sprawie stosunków między UE a NATO

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Kosowa

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie stosunków między UE a Tunezją w bieżącym kontekście regionalnym

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

5

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

OPINIA w sprawie strategii UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 i (UE) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

OPINIA w sprawie przyszłości stosunków AKP–UE po roku 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Instytucjonalne projekty rezolucji

295

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Somalii

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0337/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0330/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0327/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Indywidualne projekty rezolucji

1

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie osób z zespołem Downa

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Wygasła

szczegóły

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 69 - 22-02-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie dawstwa narządów

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Wygasła

szczegóły

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 113 - 08-06-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie bezpieczeństwa lotniczego i niebezpiecznych lotów lotnictwa wojskowego

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Wygasła

szczegóły

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 106 - 06-01-2016

Pytania pisemne

143

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Komisja

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Komisja

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Komisja

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Komisja

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Komisja

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Rada

  Future integration of ELFM in the Landfill Directive and support for the competency network on ELFM

29-06-2018 E-003580/2018 Komisja

  Support for enhanced landfill mining

29-06-2018 E-003579/2018 Rada

Pytania ustne

21

Ochrona migrujących dzieci

20-03-2018 O-000031/2018/zm.1 Komisja

Dochodzenie w sprawie afery "Dieselgate 2.0"

02-02-2018 O-000013/2018 Komisja

Sytuacja obrończyń praw człowieka oraz wsparcie udzielane im przez UE

21-12-2017 O-000101/2017 Komisja

Walka z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE

01-12-2017 O-000094/2017 Komisja

Skutki wprowadzenia przez Rosję zakazu importu produktów rolnych z UE

20-10-2017 O-000081/2017 Komisja

Uznawanie okresów nauki szkolnej za granicą

02-06-2017 O-000048/2017 Komisja

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Komisja

Interpelacje

4

VP/HR - Reakcja UE na zachowania o znamionach seksualnych w organizacjach pomocowych

21-03-2018 G-000003/2018 Komisja

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017 Komisja

Skutki skandalu dotyczącego przywozu mięsa z Brazylii

12-04-2017 G-000004/2017 Komisja

VP/HR - Izraelska polityka osadnictwa

27-01-2017 K-000001/2017 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

597

 

Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Ik heb gestemd tegen de beslissing om de onderhandelingen aan te vatten met de Raad op basis van het compromis binnen de Commissie-JURI. Het Internet moet open en vrij blijven, maar de auteurs moeten ook erkend worden in hun rechten. Het huidige akkoord binnen JURI voldeed niet.

 

Europejska inicjatywa obywatelska (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat dit toelaat het Europees Burger Initiatief te gebruiken als een instrument voor maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet om een passend niveau van openbaar debat te bevorderen.

 

Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina)

05-07-2018

Met de toetreding van Kroatië bij de Europese Unie moeten er nog enkele dossiers geregeld worden. Ik stem in met het uitvoeringsbesluit van de Raad om DNA-gegevens, volgens de EU-wetgeving, automatisch te delen met Kroatië o.a. in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

 

Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het beheer en het ontvangen van EU-fondsen. Ik steun de aandacht die de Commissie geeft aan de vereenvoudiging voor ontvangers van EU-middelen, het doeltreffender gebruik van financieringsinstrumenten en een flexibeler begrotingsbeheer. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere administratie.

 

Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit rapport gestemd, omdat zo visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen. Dit helpt onze diensten om te beoordelen of reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid toegelaten kunnen worden op ons grondgebied. Ik steun dit voorstel omdat er vandaag ongeveer 1,4 miljard inwoners vrijgesteld zijn van visumplicht wanneer ze de EU binnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 met 20 % zal toenemen. Wij hebben over niet-visumplichtige derde onderdanen, die naar de EU reizen, minder informatie ter beschikking dan over reizigers die wel visumplichtig zijn.

 

Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS): zadania Europolu (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat het goed is dat visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen om de aanwezigheid van deze reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid te beoordelen. Ik stemde in met de taken die Europol in deze werden toebedeeld.

 

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat ik de Commissie steun in het versterken van het mandaat van EU-LISA zodat het technische oplossingen kan ontwikkelen en uitrollen om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken en zo de leemten in de informatie te dichten en informatie-uitwisseling tussen de informatiesystemen mogelijk te maken.

 

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd wegens de aandacht voor een hernieuwde EU-defensieagenda, met inbegrip van het ‘European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)’ als een eerste stap in het Europees Defensiefonds. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde inspanning zal bijdragen tot de totstandkoming van schaalvoordelen en betere coördinatie tussen de lidstaten en de privésector, die bijdragen aan de strategische belangen van de EU als globale speler.

 

73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat de EU hiermee aandringt op een hervorming van het VN-systeem en de Veiligheidsraad. Ik steun de 3-pijler-hervorming van de secretaris-generaal, waarbij een brede consensus voor de Algemene Vergadering wordt gezocht, het veto-systeem van de Veiligheidsraad wordt beperkt en de samenstelling van de Veiligheidsraad moet voldoen aan de situatie vandaag, met inbegrip van een permanent zitje voor de EU. Voorts steun ik de prioriteiten die de EU in deze vergadering wil aanhalen omtrent vrede en veiligheid, vrouwenrechten, non-proliferatie, mensenrechten, klimaat en de Global Compact voor migratie.

 

Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Ik maak me ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Grote aantallen doden en een ongekende instroom van migranten en vluchtelingen. Vele Venezolanen voelen zich gedwongen om hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen.
De Venezolaanse autoriteiten moeten erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis en voorkomen dat de situatie verslechtert. Ik stemde voor deze gemeenschappelijke resolutie.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel